Extra: Militärkupp just nu i Turkiet

erdogan

Turkiets president Erdogan. Lever han imorgon?

Uppgifter strömmar in just nu om en pågående militärkupp i Turkiet. Om den lyckas så kommer vi förmodligen (men inte med all säkerhet) att välkomma utvecklingen även om det på kort sikt inskränker turkarnas demokratiska friheter.

Militären är av hävd sekulär och syftet med kuppen kan antas vara att störta landets islamistiska regering.

Med tanke på att Turkiet i tysthet varit en allierad med de salafistiska terroristerna och finansierat dessa genom att köpa deras stulna olja, så KAN en kupp vara ett dråpslag mot salafisterna.

Flyg, helikoptrar äri luften i Ankara och Istanbul, pansar rullar och flygplatsen har stängts. Militär gisslan har tagits.

Men media har uppenbarligen inte tagits över. Presidenten, premiärministern och andra ministrar kan fortfarande tala till nationen och har inte arresterats. Men: just nu sägs att TV släckts ner.Internet fungerar fortfarande men lär snart stängas ner om militären kan sin sak.

Mycket dramatiskt just nu. Och ett svårt dilemma för NATO. Med en räddhågad amerikansk president i toppen …

Attentatet i Nice: dags att öppna koncentrationsläger?

ccfrank

Franskt koncentrationsläger för flyende spanjorer 1939

Dessa fega jävla salafister som förklarat krig mot oss alla, nu får det fan i mig vara nog! All vår solidaritet med Frankrike!

Europa borde sätta alla misstänkta salafister i koncentrationsläger – utan krav på bevis. Ungefär som USA gjorde med japaner under andra världskriget. Oklar lojalitet – in i bevakade läger eller lämna EU! Europa kan inte acceptera att dessa massmord blir en vardaglig företeelse i Europa.

Slopa Schengen som uppenbarligen inte fungerar och återupprätta nationella gränskontroller.

Koncentrationsläger är en drastisk åtgärd men sakernas tillstånd kräver just sådana. Även om en massa oförvitliga medborgare åker ut med badvattnet. Nu får det vara slut!

År 1939 upprättades i Frankrike flera koncentrationsläger för spanska flyktingar och asylsökande som ansågs var ett hot mot landets säkerhet. En av våra nära släktingar hamnade i ett sådant men överlevde turligen trots svår svält under flera år.

Men koncentrationsläger kan ju även drivas humant. Speciellt när man spärrar in folk utan några som helst bevis.

 

AllaUtomHeterosexuella

Nya Madrid-lagen

cifuentes_1

Cristina Cifuentes – regionschef i Madrid, spelar vänsterytter i PP

Idag antog regionen Madrid en lag med okänt namn gällande sexuell diskriminering. Vi inför i detta inläggs text ett nytt begrepp, AllaUtomHeterosexuella förkortat AuHet, för att slippa komma ihåg långa obegripliga och ständigt föränderliga bokstavskombinationer, olika på olika språk. AuHet:s egna bokstavskombinationer kommer dessutom säkert att bli allt längre allt eftersom man upptäcker nya kön och identiteter. Det finns inte ens en ”slask”-grupp som multisexuella eller ”övriga”.

Lagen har 76 artiklar som sträcker sig över 36 tätskrivna A4-sidor. Vi har läst den och finner den synnerligen illa skriven, rent juridiskt.  Dåligt disponerad, pladdrig och en osalig blandning huller om buller av alla individers rättigheter och AuHet-personers rättigheter.

Tanken med lagen är att Madrid-regionen skall förenkla livet för AuHet-personer i Madrid och det är ju givetvis i sig lovvärt.

Utgångspunkten för lagen är att varje individ har det kön eller den könsidentitet vederbörande själv anser sig ha. Det är ju aningen komplicerat eftersom det inte går att verifiera. Det är väl allom bekant att folk faktiskt kan ljuga.

Kromosomer

När en individ föds på BB så för man i födelseboken in huruvida vederbörande är man eller kvinna. Efter en okulär besiktning. Det har fungerat i alla tider. Nu får man nog snart akta sig för detta. Och en barnmorska eller barfarska får sluta upp med att säga att ”det blev en son”. Det är ju upp till den nyfödda individen att bestämma!

Själva tycker vi att kromosomuppsättningen och inget annat böra styra vilken kön en individ skall anses ha XX (kvinna), XY (man), XXY (en form av intersexualitet) m fl. Egen könsidentitet kan förstås vara relevant i många situationer. Men det måste väl ske en avvägning av allas intressen? Måste man sätta en stor hårig karl i kvinnofängelse för att han propsar på det? Kan han propsa på att bli muddrad av en kvinna i säkerhetskontrollen? Förtjänar han skydd i en kvinnojour? Platsar han i en bastu för kvinnor?

Jag erkänner!

Lagen kan straffa t ex homofobiskt beteende. Betänk detta! Fobi betyder rädsla. Man kan alltså straffas för att man är rädd. Nästa version av lagen blir säkert snällare. Då sätts man väl i mentalsjukhus för att ”korrigera” beteendet med ”vård”.

Denne skribent erkänner oförehållsamt en viss homofobi. Vid flera tillfällen under min barn- och ungdom blev jag handgripligen antastad av homosexuella. Ingen hade någonsin förberett mig på eller varnat mig för detta och därför tog det tid innan jag fattade vad som hände. Sedan dess är jag djupt misstänksam mot homosexuella jag inte känner. Jag har tvingats kliva över rövknullande karlar för att komma in i min port och känt ett intensivt äckel. Alla – även AuHet-personer – borde lära sig veta hut, visa hänsyn och iaktta ett civiliserat uppträdande.

Däremot har jag några homosexuella mycket goda vänner och deras sexuella läggning är totalt ovidkommande, utom det faktum att man med automatik undviker vissa ämnen – som att diskutera kvinnor t ex vilket knappast komplicerar vänskapen.

Skyddar inte heterosexuella

Den nya Madrid-lagen skyddar inte heterosexuella på något sätt. Det hände mig på karnevalen i Las Palmas (som är ett Mecka för AuHet-folket) att det kom en transa (transsexuell person) och satte sig i mitt knä när jag satt på en gatuservering med min fru. Jag lyckades ganska snabbt handgripligt bli av med äcklet – utan att slå ned honom! – men enligt den nya Madrid-lagen får jag akta mig noga om det skulle hända i Madrid. Blir man anklagad för homofobiskt beteende så är bevisbördan omvänd, man skall bevisa sin oskuld! Den nya lagen förbjuder inte diskriminering p g a sexuella läggning. Bara negativ diskriminering av AuHet-personer. Att positivt diskriminera detta kollektiv är positivt och lovvärt.

Genomförande

Hur skall nu alla dessa idéer föras ut i det verkliga livet? Tja, en storstilad pengarullning kan emotses. Privata och offentliganställda som kommer i kontakt med AuHet skall utbildas. Det gäller även de i ”Tercer Sector” står det i den vedervärdiga lagtexten. Hallå? Vad är Tercer Sector? Det borde givetvis definieras i lagtexten. Jag trodde först de avsåg äldrevården men icke. Jag hittar en krånglig definition på nätet:

El tercer sector está formado por las organizaciones con personalidad jurídica e inscritas en un registro público que no tienen ánimo de lucro (y, por lo tanto, reinvierten sus beneficios en la propia actividad) y que son de titularidad privada.

Por lo tanto, las siguientes tipologías de entidades que no se han incluido teniendo en cuenta su personalidad jurídica han sido:

Cooperativas (de consumidores, trabajo asociado, vivienda, enseñanza,

 • sanidad, transporte, agricultura, etc.), exceptuando aquellas cooperativas

de iniciativa social que no tienen ánimo de lucro.

Sociedades anónimas laborales.

 • Sociedades agrarias de transformación.
 • Empresas mercantiles no financieras controladas por agentes de la
 • economía social.
 • Cooperativas de crédito (cajas rurales y cooperativas de crédito
 • profesionales y populares).
 • Secciones de crédito de las cooperativas.
 • Operativa bancaria de las cajas de ahorros.
 • Mutuas de seguros.
 • Cooperativas de seguros.
 • Mutualidades de previsión social.

Kort sagt – ALLA skall utbildas i den nya officiella AuHet-ideologin. Inte minst alla barn i Madrid. För det ändamål skall av AuHet-kollektivet framtaget material obligatoriskt ingå i alla läroplaner, även i privatskolor.

Vad skall barnen lära sig?

Vi kan räkna med att utbildningsmaterialet blir i stil med nedanstående video som innhåller tagna från det katalanska hälsorådets webbplats. Vi varnar för innehållet. Vid 3:06 in i videon kan den underåriga publiken bland annat se en tecknad film hur en homosexuell pedofil våldtar en ung pojke. Det visas inte som varning utan som exempel på homosexuellt beteende.

Det är så vämjeligt att man saknar ord. Journalisten Eduardo García Serrano kallade den ansvariga katalanska politikern Marina Geli för svin och hora i direktsänd TV efter att ha sett detta. Jag förstår honom. Han fick böta runt en kvarts miljon svenska kronor för ärekräkning.

Fler pärlor

Madrid-regionen slall skall hädanefter officiellt fira AuHet-folkets högtidsdagar 7/5 och 28/6 med regnbågsflaggor och allt. Man skall satsa på AuHet-turism.

Bara efternamn

Hädanefter skall tjänstemän i administrationen undvika att använda förnamn vid tilltal. Så när det är Pilar Garcías tur att träffa doktorn så kallar man på García. Varpå fyra eller fem kanske reser sig samtidigt. Att använda förnamn kan givetvis stigmatisera stackars sköra AuHet-personer. Det är inte klokt!

Överraskning

Vem tror Du lade fram det här lagförslaget? Avgrundsvänstern? Nej då, det parti alla envisas med att kalla ett Högerparti, nämligen det numera socialistiska partiet PP.

Vi återkommer med en annan artikel med en annan vinkling. Vi ser på näraliggande frågor ur barnets perspektiv.

Ljusning i aphuset

Träta i det spanska parlamentet

Apspelet på den politiska scenen i Spanien fortsätter. Alla ljuger systematiskt varför det är omöjligt att forma sig en uppfattning om hur eventuella förhandlingar går.

Utgångspunkten är som vi vet att för att bilda en regering så krävs åtminstone att både Ciudadanos och socialistpartiet PSOE antingen röstar för Rajoy som regeringsbildare eller avstår.

Tills igår har både Ciudadanos och PSOE unisont förklarat att de aldrig kommer ”stödja Rajoy”, att de kommer att rösta emot honom. Så igår, PANG!, så kovände Albert Rivera i Ciudadanos och förklarade att man skulle rösta emot Rajoy i första omröstningen men lägga ner sina röster i den andra. Vi glädjer oss över kovändningen men äcklas samtidigt av detta ständiga ljugande. Om Albert Rivera dittills sagt att framtiden får utvisa, man vet aldrig, vi får se, omständigheterna kan ändras – vadsomhelst! – så hade det varit OK att kovända. Men att officiellt byta åsikt 180 grader visar ju bara att han ljugit som en fullfjädrad psykopat hittills. Och allt talar för att han fortsätter ljuga, att Ciudadanos i själva verket kommer att rösta för Rajoy i den andra omröstningen.

Även storljugaren Pedro Sánchez i PSOE gjorde en kovändning igår! Hittills har det låtit nej, nej, nej och vilken del av nejet är det Ni inte begriper, Rajoy? Så, igår, lade Pedro Sánchez till de magiska orden ”al día de hoy” (för dagen). Alltså, han säger nej just nu vilket indikerar att det kan ändra sig.

Pressen på Ciudadanos är naturligtvis brutal just nu. Ingen skulle begripa om Ciudadanos tvingade landet till det tredje valet på ett år. Speciellt nu när partiet har ett gyllene tillfälle att vara med att påverka och kräva eftergifter. Ciudadanos skulle straffas mycket hårt av väljarna. Redan i första nyvalet tappade man 20% av sina mandat och en fortsatt rutschkana kan bli snabb.

För socialisterna är sitsen ännu värre. Man går ut och säger att man skall utgöra opposition men för att bli opposition måste det ju finnas en regering att opponera emot. Inom PSOE undrar man vilket partiets väljare tycker är värst, att tvingas gå till val en tredje, fjärde, femte gång tills dess PP får egen majoritet eller att bli ”stödparti” till den lede fienden PP. Man tycker att partiet borde veta svaret vid det här laget. Eller gör man inga egna opinionsunderökningar? Till allt detta kommer att Pedro Sánchez med stor sannolikhet skulle avsättas ganska omgående om han förorsakade ett nyval som alla förebådar skulle bli ett ännu värre katastrofval än de föregående. Socialistiska regionscheferna vill inte bli arbetslösa om det går att förhindra.

Trots att de flesta kommentatorerna är pessimistiska och spår nyval i slutet av november så tror vi fortfarande att Rajoy kan bilda sin regering, inte 27 juli som vi tidigare skrivit utan snarare kring 5 augusti.

Dramat och apspelet fortsätter.

 

 

 

 

 

 

Regering innan slutet på juli?

Vi börjar nu faktiskt tro på en regering inom tre veckor! När det idag enligt någon kalenderfanatiker gått 213 dagar sedan valet i decmber 2015.

Det är uppenbart att en massa händer under ytan just nu.

Offentligt så fortsätter socialistpartiet PSOE sitt löjeväckande apspel var- och närhelst man uttalar sig: man kommer aldrig att ”stödja PP” och PP får ”söka röster på annat håll” trots att ett barn kan räkna ut att PP inte KAN bilda regering utan PSOE:s aktiva eller passiva stöd. Socialisternas idiotteater börjar bli mycket prövande och många partiföreträdare har i våra ögon för evigt bränt sig som intelligensbefriade.

gfvara

Guillermo Fernández Vara, fyrbåk i det socialistiska mörkret

MEN, vissa socialister har nu börjat ta bladet från munnen på allvar. Under söndagen uttalade sig PSOE:s regionschef i Extremadura, Guillermo Fernández Vara, på ett mustigt sätt som inte går att misstolka: – Om Rajoy kommer till omröstningen med 170 röster, vilket ljushuvud skall då säga nej? PRECIS, säger vi!

Rivera har plötsligt tonat ner sin pubertala gläfsighet med veton mor Rajoy och andra och förklarar oblygt att han aldrig framfört några veton. Ytterligare än spansk politiker som behöver omedelbar psykiatrisk hjälp! Det är faktiskt obehagligt med människor som ljuger ett helt folk rakt upp i ansiktet gång på gång. Närmast för det tankarna till Hillary Clinton med hennes landning ”under beskjutning” i Bosnien, hennes påhitt om en video som skulle utlöst ambassadmorden i Benghazi och härvan av lögner kring hennes illegala emailserver. Ett skamlöst permanent ljugande beteende är ju ett väldigt utmärkande drag för psykopater varför serielögnare sprider obehagliga vibrationer.

Men tillbaka till Rivera, ledare för Ciudadanos. Denne har alltså plötsligt ”glömt” alla veton mot Rajoy – förmodligen sedan grundarna för Ciudadanos som Rivera sägs respektera, bl a den rakryggade journalisten Arcadi Espada – offentligt vädrat missnöje – varför väldigt många tror att vägen nu ligger jämnad för en uppgörelse mellan PP och Ciudadanos. Givetvis kommer det att bli hårda förhandlingar men bägge parter VET att de måste komma överens.

Om Rajoy får Ciudadanos med ombord så har man 169 röster. Allt tyder också på att man kan komma överens med Coalición Canaria med vilken kontakter redan inletts. Då har man just 170 röster. Och som Vara sade: – Om Rajoy kommer till omröstningen med 170 röster, vilket ljushuvud skall då säga nej?

Om PSOE inte lägger ner tillräckligt antal röster så blir det nyval och många socialister fruktar att det blir en nytt katastrofval för PSOE som då med all rätta kommer att utmålas som en illvillig och ansvarslös bromskloss. Och PP kan börja hoppas på egen majoritet. Alltså MÅSTE PSOE lägga ner rösterna eller skicka 5 – 6 deputerade till toaletten när omröstningen skall ske (denna lösning har framförts på fullt allvar för att slippa ”tappa ansiktet”!).

Och kalender för allt detta? Väldigt många politiker tycks livrädda för att sommarstänga parlamentet utan att ha valt en regering. D v s regeringen måste vara på plats för den 1 augusti. Med utgångspunkt från detta kan man anta att den första omröstningen sker den 26 juli. Den låter man Rajoy förlora för att ”testa vattnen” samt förudmjuka Rajoy medan man i den andra omröstningen den 28 släpper fram Rajoy. Varpå man kan gå på semester utan att bli lynchad om man siktas på en badstrand någonstans.

Spännande 17 dagar ligger framför oss!

Apropå ljugerier: Clintons famösa landning i Bosnien

CBS-kommentaren i slutet av videon är SÅ sann. Att i politik bör minnen överenstämma med videoupptagningar.

 

 

Homosexuella äktenskap ingen mänsklig rättighet

irisFör ett par dagar sedan kom EU:s domstol för mänskliga rättigheter med ett sedan 2004 emotsett utslag. Man fastställer att ingen i EU lagligen kan KRÄVA ett samkönat äktenskap med hänsyn till de mänskliga rättigheterna. Samkönat äktenskap är ingen mänsklig rättighet.

I spansk press har vi sett nyheten återgiven. I svensk press har vi inte sett den men det kan bero på att vi läser svensk press mindre flitigt. Om nyheten återgavs i svensk press så antar vi att den bäddades in i harmsna kommentarer.

Vi välkomnar Europadomstolens utslag även om det i praktiken är verkningslöst eftersom allt fler länder stiftat egna lagar i frågan.

För oss har frågan inte ett dyft med religion, homofobi  eller sexualitet överhuvudtaget att göra. För att låna spanske kungens uttryck i sitt jultal då han talade om SPANIEN, som han i polemik mot separatisterna betecknade som en historisk realitet, så anser vi att det är en historisk realitet sedan flera tusen år att ett äktenskap ingås mellan man och kvinna som ett ramverk för makars familjebildning med sannolika biologiska barn. Inte för inte antas ett barn inom äktenskapet ha moderns make som far. Om två homosexuella påstår sig ha barn ihop så är det enda vi vet att de ljuger. En spermadonator i Sverige som sålt sig för att inseminera en lesbisk kvinna blev nyligen dömd att betala underhåll när den lesbiska partern lämnat förhållandet och modern till barnet behövde kulor för att klara uppehället. Helt rätt dömt givetvis! Den andra lesbiska kvinnan har ju inget med barnet att skaffa.

Att försöka ändra historiska realiteter är ofta en dålig strategi. Det renderar alla historiska dokument, all litteratur, all muntlig tradition, alla känslor, alla minnen, allt som använder termen äktenskap värdelöst. Och barn kommer för evärdeliga tider ha en mamma och en pappa och ärva y-kromosonen från sin pappa och det mitokondriska DNA:t från mamman och det autosomala DNA:t från bägge i en magisk budkavle genom årtusendena.

När denne skribent var ung och lärde sig engelska och kuskade runt i USA så betydde ordet ”gay” munter, ett ord man använde om glada barn t ex. Sedan kidnappades ordet fullkomligt av homosexuella vilket gör litteratur, brev, filmer etc från 1960-talet och bakåt oförståeliga i detta hänseende. Det är tragiskt när man på det sättet våldför sig på ett språk.

 

 

Stalltips

mohammedVI

Kung Muhammed VI av Marocko har det enklare att bilda regering.

Som det just nu ser ut så målar partierna in sig allt mer definitivt i sina hörn. Stalltips idag måste därför bli att Spanien går mot ett andra nyval under senhösten, kanske fram emot jul, kostnad dryga 2 miljarder svenska kronor.

Spanien måste uppenbarligen byta valsystem. Det finns bra alternativ för ett land som inte är moget ett proportionellt valsystem. Och det är ju Spanien definitivt inte. Vi rekommenderar Wikipedias artikel om olika valsystem.

Hos grannen, diktaturen Marocko, är det enklare. Där tillsätter kungen regeringen! 🙂

En logisk övning

Låt oss för resonemangets skull anta socialisterna i PSOE har rätt, att PP för en politik som är skadlig för Spaniens folk genom sina ”nedskärningar” m m.

Vilket är då det mest etiska? Att låta misshandeln av Spaniens folk fortsätta eller att försöka få misshandlaren att ändra politik? När man misslyckats med att avsätta denne?

Om man erbjuds möjlighet att påverka misshandlaren i önskad riktning så kan väl snarast inget ursäkta att man inte försöker? Eller?

Ledande socialister, och företrädare för Ciudadanos, fortsätter sitt mantra att de vare sig aktivt eller passivt kommer att ”stödja Rajoy”. ”Vi kommer att bli hesa av att säga nej” raljerar man för att riktigt gnugga in att deras nej är evigt.

Eftersom Rajoy redan sitter vid makten (som chef för expeditionsministär) så säger man alltså att man ämnar låta honom sitta vid makten tills han dör. Vi är inga konstitutionella experter men vi antar att Rajoy har ganska vida befogenheter och möjligheter att lagstifta medelst dekret (alltså utan parlamentariskt stöd) – lagligt, olagligt eller mitt emellan) – eftersom landet definitionsmässigt måste regeras. Och att få dekreten upphävda kräver någon slags ordnad opposition vilket ju saknas.

Är PSOE:s och Ciudadanos agerande logiskt?!

Sanningen är väl att båda partierna i själva verket tycker ganska bra om PP:s politik och därför inte har något emot att Rajoy sitter kvar. Det stundar nya nedskärningar för att tillmötesgå EU:s krav (eftersom absolut alla löften kungariket Spanien har avgivit till EU hittills har svikits. Vad skönt för PSOE och Ciudadanos att slippa ta ansvaret för svångremspolitik.

Det finns ett osvikligt sätt att avslöja en svag ledare. Det är att observera huruvida vederörande oombett lämnar kritiska beslut till medlemmarna. Man tar alltså inte det ansvar som åligger en som vald ledare utan lägger den heta potatisen på någon annans bord, givetvis under förevändning av den osvikliga formeln ”demokrati”. PSOE:s Pedro Sánchez tillämpade detta redan under sina misslyckade försök att bilda regering i våras och har aviserat nya medlemsomröstningar. Kommunistslöddret i Podemos har använt samma metod. Och det skulle inte förvåna  om Ciudadanos aviserat samma sak sedan senaste valet även om vi inte minns det.

Fortsätt läsa