Hur 300 000 aktieägare blåstes på alla sina pengar över en natt

bpopular

Den senaste skandalbanken

Häromdagen kablade alla spanska media ut nyheten att Banco Santander ”köpte” Banco Popular för 1 euro och att aktieägarna förlorade alla sina pengar. Några media talade om konkurs.

Vi fattade som så ofta ingenting. Spanska  journalister måste vara bland de sämsta i hela världen. De begriper ofta inte vad de skriver om.

Hur kan aktieägarna gå med på att skänka bort sina aktier? Varför satte man inte hellre banken i konkurs? Eller hade Banco Popular ”bara” sålt sitt inkråm? Har det kallats till någon extra bolagsstämma innan gåvan till Banco Santander? Aktieägarna kunde ju föredragit ännu en nyemission. Tankarna for genom våra huvuden. Inte för att det berörde oss personligen, vi har inga aktier i Banco Popular. Men för Spanienintresserade är det ju av stort intresse. Det inträffade belyser ännu en gång den TOTALA rättsrötan i Spanien.

Över påföljande dagar kom sanningen till slut upp till ytan. Inte genom journalister förstås, utan genom publicerade intervjuer med aktieägare i Banco Popular som visste vad de pratade om.

Först klargjordes att det INTE rörde sig om en konkurs utan om ett utomrättsligt förfarande inom ramen för EU där man sitter i Bryssel och tar beslut om att beröva aktieägarna alla tillgångar i en spansk bank. Över en natt!

För att ”skydda banksystemet” expropierar man helt enkelt den spanska banken genom att simpelt beslut och gör 300 000 aktieägare rättslösa. Skydda banksystemet? Man får betänka att det finns ett insättningsskydd inom EU så insättarnas pengar var aldrig i fara. De som kunde förlora pengar var aktieägare och obligationsinnehavare.

Bakgrunden till Banco Populars problem är den spruckna fastighetsbubblan i Spanien, Utan att gå in på alla teknikaliteter så kan man konstatera, att bankens styrelse, tillsynsmyndigheten, revisorerna, Europeiska centralbanken och den spanska regeringen skulle ha slagit larm långt tidigare. Till slut gick det så långt att människor började ta ut sina pengar i panik från banken efter omfattande ryktesspridning.

Vad hände då? Politiker i Spanien och EU, vilka förstås är Du och bror med varann, greps av panik. Herregud! Konkar banken så måste vi effektuera insättningsskyddet och betala ut enorma summor. Var de garantipengar som ackumulerats över tiden fonderats vet vi inte. De kanske gått till partiernas kassor. I Spanien är allt möjligt. Hursomhelst är det alltid tråkigt att betala ut.

Då kom snilleblixten. Vi expropierar banken och skänker den till Banco Santander. De förbinder sig att skydda insättarnas pengar så slipper Spanien och EU att betala ut en enda euro. Vi blåser 300 000 aktieägare och ett okänt antal obligationsinnehavare. Men det drabbar ju ingen fattig!

Banco Santander får ett kompletterande kontorsnät i Spanien och Portugal nästan gratis och utan något besvärande anbudsförfarande under vilket kanske Banco Bilbao Vizcaya (BBVA) kunde varit intresserade,

En av de större aktieägarna i Banco Popular har nu bildat en förening för att föra rättslig talan på alla fronter. Själv har han förlorat cirka en halv miljard svenska kronor. I en intervju sade han (citeras ur minnet): – Det är inte synd om mig. Jag är professionell investerare. Ibland vinner jag. Ibland förlorar jag. De jag ömmar för är småinvesterarna.

Vi har inte följt rapporteringen i detalj men någon mediauppgift handlade om en gammal gumma som pådyvlats aktier i Banco Popular av sin bankman i utbyte för kontanta pengar som hon avsåg att köpa en lägenhet för. Den typen av banksvinerier visade sig vara vanligt i kölvattnet på skandalen i Bankia. Banktjänstemän som säljer den egna bankens produkter under förespegling av ”rådgivning”. Känns det igen från Sverige, månne? 🙂 Dessutom: Banco Popular ingick i indexet IBEX35 varför man kan anta att många fonder, indexfonder och andra, åkt på en rejäl smäll. Och det berör t ex pensionsfonder vilket i allra högsta grad berör folk i gemen.

Vi tror att denna rättsskandal kommer att rendera fängelse för ett antal personer. Men det kommer väl gissningsvis ta bortåt 10 år minst. Och då kan de gå till Europadomstolen och klaga på att de inte fått en fair trial eftersom alltför lång tid förflutit. Och många målsägande hinner dö bort och får aldrig se någon slags rättvisa.

Vilket vidrigt system!

Eftersom Sverige tillhör EU så bör väl (vi har ej undersökt detta) även svenska innehavare av aktier och obligationer löpa samma risk att få sina tillgångar expropierade av en handfull byråkrater i EU. Och att en svensk bank kan gå under minns vi från början av 1990-talet då skandalbanken Nordbanken fick räddas med skattemedel.

Sensmoralen av det inträffade är förstås att man bör akta sig mycket noga innan man investerar i europeiska bankaktier. Man kan inte lita på någon. De chilenska investerare som förlorat astronomiska belopp p g a expropiationen av Banco Popular lär aldrig ta i europeiska bankaktier med tång igen.

Enda vinnarna på det inträffade är förstås Banco Santander som säkert hade ständig kontakt med europeiska centralbanken för att inte köpa för dyrt, de som blankade Banco Popular-aktien (bland vilka man säkert kan finna bulvaner för höga bankfunktionärer i Banco Popular), Tv-media som kommer att översvämmas med annonser från advokatbyråer och – just det – advokater.

 

Huvudskyldiga till massakern på Drottninggatan: Sveriges riksdag

mn2

Här sitter de verkligt ansvariga för massakern på Drottninggatan

Det här inlägget är inte menat som något provokativt brandtal med skruvad logik. Vi menar verkligen vad vi skriver.

Sveriges lagstiftande församling är riksdagen. De har den absoluta makten över Sverige. De har makt att rätta till de flesta missförhållanden. Om de orkar och vill. Och törs.

Problemet är att Sveriges Riksdag inte längre representerar folkviljan. De ynkliga ledamöterna har sin egen agenda och struntar fullkomligt i vad som gagnar Sveriges folk.

Låt oss dra en parallell. Om en zoologisk park släpper ut livsfarliga rovdjur på gator och torg med hänvisning till att modern djurhållning inte är förenligt med inlåsning och några tigrar sedan biter ihjäl flanörer innan tillkallad polis hinner döda djuren, vem har ansvaret för dödsfallen? Tigrarna eller den zoologiska parkens ledning?

Det första som skulle hända vore väl att djurrättsaktivister skulle föra ett jäkla oväsen och mena att man bara skulle sövt ner djuren trots att poliser inte är några veterinärer. Därefter skulle naturligtvis poliserna internutredas för sin skottlossning. Därefter kanske någon yrvaken åklagare som råkade ha några timmar över skulle drista sig att utreda djurparkledningens eventuella ansvar. Till slut skulle vänsterpartiet, feministiskt initiativ och miljöpartiet kräva att alla djurparker stängs eftersom de är anakronistiska kapitalistiska inrättningar som vill slå mynt av fångna djurs lidande.

När Sveriges Riksdag tillåter att människor som har om än perifer anknytning till terrorism, medlemmar av terroristorganisationer, hemvändande terroristsoldater och folk som publikt hyllar terrorism, vandra omkring på fri fot på svensk mark så övertar man ju automatiskt ansvaret för deras beteende. 

Vad gäller omfattningen av s k asylinvandring till Sverige har vi ingen bestämd uppfattning. Vi kan helt enkelt inte frågan. I princip tycker vi att det är bra att landet har en generös flyktingpolitik. FLYKTING-politik! Men helt uppenbart är många s k asylinvandrare egentligen illegala ekonomiska invandrare som anser sig stå över Sveriges visumregler. Uppenbarligen måste invandringen begränsas av ekonomiska skäl. Annars måste vi ju till slut ta emot alla världens cirka 60 miljoner verkliga asylflyktingar.

Det har visat sig att många av de som får avslag på sina asylansökningar avviker och går ”under jorden”. De skriver sig på en adress och bor på en annan. Eller i sista hand stannar i landet såsom försvunna.

Hur kommer man då åt de som avviker efter avslag på asylansökningar? Det är naturligtvis den enklaste sak i världen. Man håller dem internerade, eller meddelar bara beslut vid personlig inställelse, man kan tillämpa borgensförfarande som gör att det ligger i borgensmännens intresse o s v. Man kan förbjuda särskild postadress för asylsökande, man kan kriminalisera upplåtelse av adress åt asylsökande som inte är bosatt på adressen. Funderar man så finns det ju en uppsjö enkla åtgärder.

Varför låter asylsökande löpa vind för våg efter avslag? Vi kan inte svara på det, men förmodligen är alla riksdagsledamöter så paniskt förskräckta över att bli stämplade som ”främlingshatare” att de inte törs röra ett finger. De är erbarmeliga ynkryggar! Mordiska i sin feghet! Om de anklagas för att ”gå SD:s ärenden”, varför kan de inte visa rakrygghet? Säga, dra åt helvete och därmed basta. Om man utgår ifrån sina egna principer utan att snegla på andras så blir det så mycket enklare.

Och sedan har vi den stora gruppen av asylsökande som fått avslag men där avvisning inte kan ske då den avvisade ankommit utan ID-handlingar eller resedokument, ljuger, eller där det egna landet vägrar ta emot vederbörande. Vi anser att dessa människor också borde interneras. Återigen, under så värdiga och humana former som möjligt. Mat, enklare husrum, trygghet med minimala kostnader för samhället bör vara ledorden. Förhoppningsvis ändras förhållandena efter hand och möjligheter till avvisning yppar sig.

Många av dessa problem bör förstås angripas genom internationella samarbeten. EU har uppenbarligen upphört att fungera i migrationsfrågor. Hur är det möjligt att hundratusentals människor kan korsa hela Europa och söka asyl i kalla Norden när det finns en internationell regel om första asylland? Fungerar inte regeln om första asylland p g a abnormal belastning får man väl tillämpa lottning t ex?

Asylsökande till Sverige bör fås att förstå att asyl inte innebär någon rätt till framtida bosättning / uppehållstillstånd / medborgarskap. Glöm tanken på att få stanna för evigt. Hela tanken med asylrätten är att asylanten återvänder när han eller hon inte längre riskerar förföljelse i hemlandet. Detta måste ju kopplas till ett åtagande av det internationella samfundet att göra allt för ändra situationen i asylanternas hemländer. Någon bortre parentes bör väl också finnas för att undvika livslånga interneringar.

HÄR ÄR DE YTTERST ANSVARIGA FÖR MASSMORDET I STOCKHOLM:

Sveriges riksdagsledamöter

DE SLÄPPTE UT ROVDJURET PÅ STOCKHOLMS GATOR.

Satans moder

akilov

Ondskans ansikte: galningen Rahmat Akilov

Det har pratats om att polisen fann någon slags bomb som inte detonerat i den lastbil som den salafistiske massmördaren Rahmat Akilov använde för sitt dåd. Det har också uppgivits att massmördaren hade brännskador och på TV såg man att förarhytten brann.

Hur hänger då dessa uppgifter ihop? Normalt sett så börjar ju inte en icke detonerad bomb att brinna. Kanske började branden vid kraschen mot Åhléns, men det finns ju inget riktigt skäl för varför brand skall uppstå i förarhytten vid en kollision. Det har man väl försökt undvika i alla bilkonstruktioner.

david_daoud-drugeon

En annan salafistisk massmördare: Bombmakaren David Daoud Drugeon som dödades av en amerikansk drönare i Syrien 2014

Detta får oss att tro att mördaren använde sig av en bomb med av typen Satans moder, populär bland salafistiska mördare. Satans Moder användes t ex i Paris och Bryssel och av skobombaren Richard Reid ombord på en transatlantisk flygning under vilken han hindrades av medpassagerare att få eld på sin bomb. Satans moder detekteras inte av många sprängämnesdetektorer på flygplatser då det inte innehåller kväveföreningar.

Richard_reid

Den salafistiske skobombaren Richard Reid som kommer att sitta i högsäkerhetsfängelse i USA livet ut

Satans moder är ett sprängämne med stor explosionshastighet som framställs med aceton, svavelsyra och vätesuperoxid, alltså ganska lättåtkomliga ingredienser. Under tillverkningen så utfälls ett vitt pulver som får torka. Det intressanta är att en bomb med Satans moder inte behöver en tändhatt utan kan fås att explodera genom antändning. Öppen eld alltså! Vår högst preliminära teori är att mördarens hemmagjorda bomb innehöll defekt Satans moder som han icke lyckades få fyr på eller en defekt stubin. Och under sina desperata försök att få eld på sprängämnet blev han nervös och lyckades dessbättre bränna sig själv.

Hade då Rahmat Akilov själv tillverkat Satans moder? Vi tvivlar på det. Det tarvar både detaljerade kunskaper, vana, tid och en viss logistik (studier, inköp, finansiering m m) vilket vi uppfattar som tecken på att en konspiration föreligger. Mycket riktigt brukar man alltid hitta en

forarhytten

Den utbrända förarhytten

”bombmakare” efter de flesta sprängdåd. Polisen fortsätter att plocka in människor på förhör och det är väl inte omöjligt att bombmakaren / kemisten redan sprattlar i polisens nät. Övriga medlemmar i konspirationen lär förbanna det faktum att bomben inte detonerade och förstörde bevis.

Hur stora skador hade bomben åstadkommit om den detonerat? Om bomben rymdes i en väska och kunde bäras till lastbilskapningen så var den inte speciellt tung. Delar av Åhlénsfasaden hade säkert rasat och fönsterrutor på Drottninggatan tryckts in, men huset hade nog inte rasat. För det behövs tyngre grejor. Tror vi. Men bara något hekto Satans moder är nog för att blåsa upp ett enormt hål i ett flygplan!

Bura in varenda jävel som deltagit i attentatet och släng nyckeln – hur perifert deras deltagande än må ha varit!

Rättvisa för offren!

Massmordet i Stockholm

Den satans på sannolika skäl misstänkte massmördaren Rahmat Akilov

Liturgi

Lördagens attentat i Stockholm fogar sig till den långa raden av terroristdåd världen över. Det politiskt korrekta är förstås att framföra sitt deltagande till Stockholm, framhäva förment fantastiska arbetsinsatser av polis, sjukvårdspersonal m fl och varna för rasism, proklamera att våldet och hatet ej kommer att vinna och att vi skall fortsätta våra liv precis som vanligt. Kryddat med lite tysta minuter och ”Je suis Stockholm”. Kanske en liten solidaritetsbanner. Sådan är liturgin numera. Koreografin är fastställd i detalj och kulturpersonligheter och politiker spelar sina roller perfekt. Jaha, det var det. Nu väntar vi på nästa … och nästa …

Massmördaren har brakat in i Åhléns entré. Lyckligtvis skadades han och lämnade blodspår som bevis när han flydde.

Vi tänker framför allt på de avlidna och lemlästade och på deras nära och kära. Och på alla som befann sig på Drottninggatan och fick se saker de aldrig borde fått se. Och som livet ut kommer att ha ett själsligt ärr.

Lärdomar

Vi kan inte okritiskt instämma i hyllningskören till polis och andra myndigheter. Tydligen agerade man efter en uppgjord plan som gick ut på att lamslå hela Stockholm genom att stoppa bussar, pendeltåg och tunnelbana. Därigenom skapade man också ett fullkomligt kaos där folk från förorterna inte kunde ta sig hem. Riksdagsledamöter låstes in i timmar liksom folk som tagit sin tillflykt till affärer längs Drottninggatan. Allt enligt media.

Till råga på allt brakade mobilnäten samman varför alla strandsatta människor inte kunde kommunicera med sina nära och kära.

Istället för att applådera t ex polis så borde man istället försöka dra lärdomar av kaoset. Är det rimligt att lamslå city under lång tid? Kanske det är försvarligt, men det bör analyseras. Uppenbarligen måste mobilnät dimensioneras om så att de tål enorma trafiktoppar, eller utrustas med något slags kösystem. Klarar inte ägarna av detta så kanske stat och kommun måste träda in i någon form. Det gäller ju livsviktig samhällsstruktur.

Attentatet mot Glasgow flygplats 2007. En salafistisk brittisk lasarettsläkare sitter inne på livstid.

Vi begriper att situationen måste ha varit mardrömslik för polisen när en massa märkliga rapporter om skottlossning duggade tätt. Vad gör man om det möjligen skjuts över hela staden? Mitt i kaoset så noterade vi med beundran att poliserna på plats uppmanade folk att springa för sina liv efter kraschen vid Åhléns. Helt rätt! Det tyder på att polisen ända ner till gatunivå anammat lärdomar från Storbritannien (attentatet mot Glasgow flygplats 2007) och Spanien (attentatet mot PP:s högkvarter i Madrid) där avsikten var att detonera sprängladdningar (som i bägge fallen fallerade). Inte heller vid Åhléns small någon bomb. Men hade det rört sig om en lastbil preparerad för ändamålet med tonvis av oljeindränkt konstgödsel så hade ju flera kvarter raserats och hundratals eller tusentals människor dödats. Frågan är om avspärrningarna var stora nog för ett sådant scenario. Och om evakueringar av fastigheterna omkring skedde. Dessutom, när tips kom in från de verkliga hjältarna i detta drama, damen på tåget mot Märsta och den rådige mannen i Märsta som i bil följde efter den misstänkte massmördaren, så kom tipsen fram. Vilket innebär att man skött sållningen av tips synnerligen professionellt. Det är väl polisens största framgång. Att man, efter att ha gripit den misstänkte efter indikation av den rådige bilisten som förföljt galningen, kartlagt hans bekantsskapskrets med utgångspunkt från mobiltelefon, bil och bostadsadresser är ju rent rutinarbete.

Den värste salafisten av dem alla, Osama Bin Laden. Numera fiskföda.

Har inte med islam att göra!

Med fara för att verka politiskt korrekta – vilket vi sällan är – vill vi hoppas attentatet inte tas som intäkt för att förfölja utövare av islam. Vi vill påstå att attentatet inte har ETT F*RBANNAT DUGG med islam att göra. Vi vill inte ens använda ordet islamister ty det antyder en koppling mellan dessa psykopater och religionen islam. Vi fortsätter att använda begreppet salafister. Om man faller i fällan att förfölja vanliga utövare av islam i spåren av salafistiska illdåd, så spelar man ju med salafisterna. Det är ju det de vill! Deras krassa uträkning i deras sönderknarkade hjärnor är ju att om man provocerar en reaktion mot alla utövare av islam så kan man vinna över dessa i längden. Därför smärtar det att se alla banala islam-fientliga inlägg på en massa svenska fora. De fattar inte att för varje sådant inlägg så har salafisterna skördat en liten delseger.

Seriemördaren Son of Sam, David Berkowitz, fortfarande i fängelse 51 år senare

Författaren till dessa rader är inbiten ateist. Dock ej militant. Jag respekterar religioner liksom jag förväntar mig att bli respekterad som ateist. Det faktum att Stalin, Pol Pot, Kim Jong Il, Mao Tsetung och andra massmördare var ateister har ju inget med min ateism att göra. Kort sagt, om någon säger sig handla i ateismens, judendomens eller islams namn när de begår våldshandlingar har det inget med saken att göra. Problemet är att de har personlighetsstörningar som gör dem till mördare. Vi minns den galne seriemördaren Son of Sam (David Berkowitz) i New York. Han sköt ihjäl 6 människor och skyllde på befallningar från grannens hund som hette Sam. Var det då hundens eller Berkowitz fel att 6 miste livet?

En HELT ANNAN SAK är att man i vår kultur kan reta sig på avvikande företeelser och inslag i det sättet att leva hos en del utövare av islam. Men det är en helt annan sak om vilken det finns massor att säga. Men det faller utanför ramen för detta inlägg.

Den förrymde terroristen de Juana hittades av journalister i Venezuela, där han förestår en spritbutik

Terroristhyllningar eller -ursäkter

Många salafister ägnar sig åt att ladda upp ISIS-material till sociala media. Vi frågar oss huruvida det är rimligt att folk som hyllar terrorism kan befinna sig på fri fot i Sverige. Vi tycker inte det. I Spanien betraktas hyllning av / ursäkt för terrorism (apología o enaltecimiento del terrorismo) som ett brott. Även ringaktning mot offren och deras familjer omfattas av samma brottsrubricering. (El artículo 578 de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal). Straffet är fängelse i ett till två år.

I det genompolitiserade Spanien tillämpas lagen från och till. Den har spelat stor roll i en del mycket uppmärksammade fall, som t ex massmördaren och ETA-terroristen Iñaki de Juana Chaos som fyra dagar efter frisläppandet skrev ett brev med olämpliga formuleringar som lästes upp vid ett hyllningsmöte för honom. Myndigheterna kallade honom till förhör för misstänkt hyllning av terrorism men han avvek. Först spårades han till Storbritannien men han flydde sedan vidare till att av världens nuvarande rövhål, stackars Venezuela, där han numera bor.

Ett annat känt fall var en kasperteater som hyrdes in av Madrids kommunistiska borgmästarhäxa. Deras föreställning anmäldes som en hyllning till ETA och de åtalades, häktades men frikändes senare. De politiska svallvågorna var betydande.

Rysslägret i Byringe där 164 sovjetryssar bevakades av 160 svenska soldater

Internering

Men tillbaka till Sverige. Ett av problemen tycks vara, dels att alla beslut i utlänningsärenden tar oändlig tid, dels att det ofta är svårt att avvisa de som får nej. Vi menar att det måste finnas möjlighet att internera icke dömda människor. Inte inhumant men ändå på ett sätt så att avvisningar eller utslussning i samhället kan verkställas. Och kan avisningar inte ske så kan interneringen bli permanent. Det här ju inget nytt. Sverige hade många bevakade interneringsläger under andra världskriget där balter, sovjetryssar m fl internerades.

RICO

Till slut hade vi tänkt att skriva några rader om RICO-lagarna i USA som olagligförklarar samröre med kriminella organisationer. Den lagstiftningen som infördes under president Nixon blev en revolution i kampen mot maffian. Men den kan lika gärna användas mot samarbetande terrorister och deras stödtrupper. När vi gör lite research kring RICO-lagarna – som återkommer flitigt i amerikansk mediabevakning – så finner vi att SD – Sverigedemokraterna – gjort RICO till ett slagnummer i sina politiska förslag. Vi konstaterar att RICO kom långt innan SD så om vi råkar ha samma inställning som SD i denna fråga innebär inget ställningstagande för eller emot det partiet. Den bärande idén i RICO är att man ser till helheten och utifrån den definierar en sammanslutning som kriminell. Det har drabbat maffia, motorcykelklubbar, korrupta fackföreningar, investeringsbanker m fl. RICO-åtal är lättare att bevisa eftersom man inte behöver bevisa enskilda brott utan bara samröre och brottslig avsikt. Skulle svenska ISIS-anhängare beslås med att finansiera ISIS så kunde RICO appliceras på alla som har med svenska ISIS-anhängare att göra. Hela gruppen kriminaliseras. Man ser till de facto kriminella strukturer. RICO ger typiskt mycket kännbara straff.

Plats för innovationer: test av lastbilsbarriär

Gågata

Dessutom frågar vi oss hur det överhuvudtaget är möjligt att lämna en emblematisk gågata i en europeisk huvudstad öppen för lastbilstrafik efter det som hänt i Nice och Berlin. Hur var det nu med vår ”världsbästa planering”? Naturligtvis finns tekniska lösningar på att skapa hinder mot vansinneskörningar men obehindrad körning i krypfart för varutransporter, utryckningsfordon m fl.

Vila i frid, Ni offer för massmördaren Rahmat Akilov! Och må Era liv med tiden återfå någon slags struktur, mening och innehåll, alla ni som blev svårt lemlästade och skadade! Vi som inte direkt drabbats lovar att slåss för att rättvisa skapas och att den skyldige får betala ett högt pris så länge han lever. 

Avskyr svenskar och spanjorer sina hemländer?

hstad

Vår vackra huvudstad uppenbarligen ej värd att försvara

En av de saker våra två länder har gemensamt är att vi tydligen finner våra länder värdelösa. Så värdelösa att vi inte är villiga att försvara vår frihet, våra hem. Spaniens och Sveriges försvarskostnader som andel av BNP är bland de absolut lägsta i världen, Sverige 1,1 % av BNP, Spanien 1,2 %.

En gång i världen, 60 år tillbaka ungefär, hade Sverige världens fjärde starkaste flygvapen med 1000 plan.

tunnan

En svunnen tid när svenskarna ville försvara sitt land

1985 under kalla krigets senare del hade armén plus lokalförsvaret och hemvärnet inalles 350 000 utbildade soldater. Flottan hade 40 krigsfartyg och 12 ubåtar. Kustartilleriet hade 28 bataljoner. Och flygvapnet mer än 300 plan.

Sveriges försvar var dimensionerat för att kunna slåss mot ett invasionsförsök, att göra en invasion för dyrbar och långsam för en angripare.

Filosofin var att ha ett värnpliktsförsvar där personalen inte kostade en krona så länge den inte var inkallad. Och genom decentraliserade mobiliseringsförråd skulle en fullt utrustad krigsmakt kunna ställas på fötter snabbt vid ett krisläge.

Sedan föll Sovjetunionen samman 1991 och dess krigsmakt föll snabbt i förfall. Militärer och politiker såg nu ett tillfälle att dra ner våra försvarskostnader i ett läge där de svenska statsfinanserna hade brakat samman efter åratal av oansvarig ekonomisk politik.

När man började studera hur Sveriges nya försvar skulle se ut så fann man att den materiel som låg i mobförråden var gammal och murken. Mycket fanns bara på papperet. 1995 fattas ett nytt försvarsbeslut i vilket man överger tanken på att Sverige skall kunna försvara sig mot en invasion. Anslagen skärs ner med 4 miljarder.

Militären hade klart för sig att Ryssland förr eller senare skulle återupprusta, vilket de naturligtvis hade rätt i. Men tanken var ett Sverige kunde ta en timeout för att bygga upp ett nytt försvar som skulle stå klart kring 2010. Men när politikerna väl börjat stryka i försvarskostnaderna så fanns givetvis ingen hejd. Man halverade försvaret flera gånger.

cnoli

Camp Northern Lights i Afghanistan där Sveriges försvar numera återfinns medan svenska regementen är nedlagda

I mitten på 2000-talet hade försvarsmakten nästan förintats. Armén hade cirka 6000 stridsdugliga, lokalförsvaret var borta och hemvärnet var halverat. Flygvapnet hade 100 plan, flottan 7 fartyg plus 4 ubåtar och kustartilleriet var skrotat. Det militära försvaret nedprioriteras. Värnplikten avskaffas 2009 även om den i praktiken undergrävts under lång tid eftersom man underlåtit att kalla in till repövningar och personalen i konsekvens därmed vare sig var tränad eller samövad. Politiker var mera intresserade av att kunna skryta med internationella insatser än att försvara vårt land, varför det lilla symboliska försvar vi ännu hade i stort sett flyttade utomlands, främst till Afghanistan. Eftersom Sveriges försvar i Afghanistan knappast behövde stridsvagnar så eftersatte man anskaffningen av pansar.

tu22

Medan svenska försvaret sover så övar ryskt bombflyg kärnvapenanfall mot Sverige

Så händer det oerhörda. Det som inte kunde hända. Ett europeiskt land anfalls militärt! Det var Georgienkriget 2008. Yrvakna politiker börjar prata om att kunna försvara Sverige igen. Sedan gick det några år och Ryssland anföll igen. Nu var det Ukrainas tur.

Ryssland övar plötsligt kärnvapenanfall mot Sverige med två stycken Backfire-bombare, förmodligen mot SAAB i Linköping och FRA på Lovön men flygvapnet hinner inte få upp några plan att möta anflygningen som skedde nattetid under påskhelgen när Sveriges försvar låg och sov. Nato – som varnade Sverige – skickar däremot upp sitt jaktflyg när Sverige inte har några plan att sätta in. Ryska påsken.

russcrimea

Ovälkomna ryska badgäster på Krim-halvön

Och i Stockholms skärgård siktas ånyo främmande minst en främmande ubåt. Sverige har dock längre inga helikoptrar som kan jaga ubåtar. Det behövs ju inte i Afghanistan där Sverige har sitt försvar. Helikoptrar är beställda men försenade 10 (!!!) år. Som om det bara fanns en tillverkare i världen.

År 2013 berättar Sveriges ÖB att Sverige kan försvara sig mot ett begränsat angrepp högst en vecka i avvaktan på hjälp. Istället för att oja sig över att Sverige saknar försvar så gapar media och åklagare om att ställa ÖB inför rätta för att ha röjt ”hemligheter”.

Men ÖB ljög eller misstolkades. Sverige kan absolut inte försvara sig en vecka mot ett begränsat anfall. Tanken är att vi skall kunna det när och om försvaret är förstärkt om kanske 10 år. Idag har Sverige ingen försvarsförmåga alls. Landet kan på sin höjd ställa mellan 1000 och 2000 yrkessoldater (av sina 8000 som borde ha varit 16000) på stridande fot med kort varsel. Av våra flygplan kan man räkna med att en tredjedel, alltså cirka 30 plan, kan användas vid ett givet tillfälle. Resten befinner sig på underhåll.

archer

Cirka en fjärdel av hela Sveriges artilleri, 1 st Archer (= Volvo-lastbil samt Bofors-kanon)

Sverige kan inte förvara någon del av landet. Inte huvudstaden, inte hamnar, flygplatser, kraftstationer, sambandssystem. Ingenting. Vårt enda artilleri finns i Boden, 100 mil från Stockholm och består av 4 kanoner. Fyra!! Vårt enda luftvärn finns i Halmstad.

Sverige lägger ner enorma summor på krigsmaterial. Man kan undra hur mycket som är militärt motiverat och hur mycket som är ämnat att hålla fackföreningar glada genom att satsa på svensk försvarsindustri. Är det rimligt att Sverige satsar 4 gånger mer än Tyskland på material per soldat medan man struntar i att träna och samöva försvarsmakten för breda insatser i hemlandet?

bergling

Avskummet Stig Bergling

Som vi inledes konstaterade så måste vi dra slutsatsen att svenska folket inte ser sitt land och sina hem värda att försvara. Svenska folket vet ju hur illa det är ställt. I Sverige gapar och skriker man över vinster i ”välfärden” men inte över vår beredvillighet att lämna över t ex Gotland och Blekinge utan strid i ett skarpt läge.

Det fanns en tid när Sverige blev harmset över landsförrädare. Andersson, Enbom, Wennerström och Bergling t ex. Men det dessa herrar gjorde är ju löjliga bagateller i förhållande till den skada våra s k militärpolitiker tillfogat landet. Bergling sålde en pärm hemligheter om svenska kustartilleriet och mobiliseringsförråden. Militärpolitikerna lade gladeligen ner både kustartilleri och mobförråd efter det att försvarsmakten för stora pengar och så gått det gick reparerat skadorna efter Bergling.

juholt

Håkan Juholt, en annan av försvarsmaktens dödgrävare

Till slut. Vid en framtida väpnad konflikt så lär det vare sig bli tillgångarna på vapen eller ammunition som blir den stora begränsningen. Det blir maten! Sverige har inte längre någon försörjningsberedskap och utan ett militärt försvar för att skydda försörjningspunkter som fartygsleder, hamnar och flygplatser så lär både försvarsmakt och civilbefolkning hungra ihjäl.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Magdalena Anderssons sanningsministerium

I en artikel i Aftonbladet annonserar Andersson en handlingsplan mot ”fake news”.

goebbelsandersson

Göbbels Andersson gör Hitlerhälsning?

Det ger otroligt dåliga vibrationer när man hör en företrädare för en förment fri stat annonsera censur i en eller annan form.

Enligt den samhällssyn som Sverige traditionellt bekänt sig till så är det fri debatt och fria och oberoende media som skall svara för renhållningen. Uppenbarligen menar Andersson att svenska media misslyckats med sin roll. Annars finns ju inget behov av statlig censur.

”Det handlar i grunden om vilket samhälle vi vill ha. Vi vill kunna ha en debatt som grundar sig i fakta så att vi kan fatta rätt beslut. Men också ett samhälle där vi kan ha en tillit och lita på varandra, då måste vi vara överens om grundläggande gemensamma fakta.” mässar Magdalena ”Göbbels” Andersson. D v s, alla skall tycka som hon.

parabolhaxa

Maj Britt Theorin ville förbjuda parabolantenner

Vi reagerar oerhört kraftigt på detta uttalande. Vi har erfarenhet av totalitära samhällen utan fria media och fri debatt. Sovjetunion och Spanien under diktaturen, t ex. Vi drar oss också till minnes den tid när socialisterna i Sverige slogs med näbbar och klor mot fri radio och TV, för det statliga åsikts- och etermonopolet. Vem minns inte när de socialdemokratiska kvinnorna och kulturarbetarna ville förbjuda parabolantenner i Sverige för att isolera landet. Sverige var väl det sista landet i den icke-kommunistiska delen av Europa som skrotade etermonopolet?

horkund1

Horkunden Lennart Geijer och hans beskyddare Olof Palme ljuger ikapp

Vi minns också hur en TV-debatt kunde se ut under statsmonopolet. När de tre O:na, Orup, Olivecrona och Ortmark frågade ut Sträng och frågan inte väckte Strängs gillande så viftade denne med ett papper och menade att frågandet gick utanför överenskomna ramar (dvs, frågandet var långt ifrån fritt!) och lämnade helt sonika studion. Så var det på den gamla ”goda” tiden i Sverige. Ett Sverige där en oblyg statsminister Olof Palme ljög hejdlöst för att skydda sin justitieminister, horkunden Lennart Geijer som delade underårig hora med bl a Polens militärattaché. Något som fick personliga konsekvenser för Leif G W Persson som var nära att begå självmord när drevet gick mot honom och Peter Bratt istället för mot den verklige skurken, Palme. Ja, herregud, etablissemanget försvarade sig verkligen med näbbar och klor mot sanningen.

Den prostituerade Eva Bengtsson som utnyttjades av samhällets toppar under största möjliga tystnad

Den 14-åriga prostituerade Eva Bengtsson som utnyttjades av samhällets toppar under största möjliga tystnad

Man undrar vad Göbbels Andersson skulle fastslagit som sanning på den tiden? Och hur skulle Göbbels Andersson se på pedofili då när minister, riksbankschef, framträdande journalist anlitade underåriga horor och när RFSU hade en underavdelning inom RFSL för pedofiler. Hade då pedofili i statens ögon varit den renaste formen av kärlek på jorden?

Pedofilförespråkaren Kjell Rindar

Pedofilförespråkaren Kjell Rindar

Och vilken syn skall Göbbels Anderssons sanningsministerium ha på de s k klimatförändringarna. Den dogmatiska synen att varenda skyfall beror på att människor kör bilar och att kor rapar? Som bland alla torgförs av SVT:s väderpresentatörer? Eller en nyanserad syn? Förmodligen vill Göbbels Andersson i likhet med många andra förbjuda alla ”klimatskeptiker”, d v s alla de som i likhet med IPCC självt inte anser sig konstatera ett absolut orsakssamband mellan människans påverkan och klimatet. I IPCC:s ändå högst politiserade rapporter använder man uttryck som Likely, Very Likely o s v. Aldrig Certain. Detta trots att många forskare ställt sig utanför IPCC med hänvisning till deras tveksamma arbetsmetoder.

winstonh

Winton H i 1984

I rysk roulette så är det Very Unlikely eller åtmínstone Less Likely att man får en kula i skallen. Men, vore alla som har sin uppfattning klar att det är människan som driver ”den globala uppvärmningen” beredda att snurra magasinet och trycka av en laddad revolver med en kula? Förmodligen inte! Men att lägga ner många triljoner dollar och döma världens fattiga till evig fattigdom, det bär inte emot. Det drabbar ju inte dem själva.

Utan en fri press och debatt hade svenska folket aldrig fått reda på vad Sverige sysslade med under andra världskriget. Hur vi stängde ute asylsökande judar, hur vi skickade tillbaka balter till en säker död i Sovjetunionen, hur vi tillät nazistiska kolonner att korsa Sverige, hur vi i smyg de facto gick med i NATO. Etc etc.

Göbbels Andersson kan studera hur det gick för den kommunistiska borgmästarhäxan i Madrid, Manuela Carmena, som ville inrätta en webbplats för att bemöta sin opposition med kommunistisk ”faktagranskning” av uppgifter i media. Givetvis med skattepengar. Oppositionen blev våldsam varför idén övergavs.

I Orwells 1984 så bröts Winston Smith ner av tankepolisen. Vi får hoppas att Göbbels Anderssons sanningsministerium inte är lika framgångsrikt.

I sann Anderssonsk anda, die Partei die hat immer recht (partiet som alltid har rätt):

 

 

Svensk blockering av piratebay och swefilmer

genier

De tekniska genierna, de patetiska hovrättsråden Ulrika Ihrfelt och Kristina Boutz som tror de kan blockera webbplatser genom att bladdra strunt i en dom

En Kalle Anka-hovrätt i gamla Sverige har nu ålagt Internetleverantörerna att förhindra att kunderna kan nå vissa specificerade hemsidor.

Det här drar ju LÖJE över svensk rättsskipning! Det finns bara ett sätt för en Internetleverantör att blockera åtkomsten till en viss webbsida, nämligen att kapa kundens Internetförbindelse. Klippa av tråden, så att säga. Är  det det svenska hovrätter vill ska ske? Eller är de så förbannat senila, okunniga, lata och stolliga att de inte ens sätter sig in i den teknik frågan gäller? Om de inte begriper vad de håller på med, varför hyr de inte in kompetens som kan upplysa dem om sakernas tillstånd?

Det GÅR INTE att bestämma att kunderna inte får se vissa sidor. Det är ju ett NÄTVERK och har man tillgång till nätverket Internet så kan man koppla sig fram till en viss IP-adress på ett oändligt antal sätt.

Det sägs att man blockerat barnporrsajter så varför inte filmsajter? Naturligtvis har man inte blockerat barnporrsajter. Man kanske försökt men som sagt, DET GÅR INTE!

Vad Internetleverantörerna tydligen enats om är att konfigurera sina DNS-servrar så att de skickar trafik till en barnporrsidas URL till fel URL, till en sida som berättar att sajten är blockerad. Vilka sidor man ”blockerar” avgörs av listor som polisen upprättar. Men man blockerar tydligen inte IP-adresser – vilket skulle vara extremt dyrt och lätt att kringgå – vilket gör det hela totalt meningslöst. Och varför använda den egna Interleverantörens DNS-server om denne trilskas? Hela nätet är ju fullt med tillgängliga DNS-servrar. Och man kan ju alltid sätta upp en egen om lusten faller på! Eller lägga in en Hosts-fil i operativsystemet. Och i värsta fall kan man ju busenkelt kryptera trafiken mellan sig själv och en vänligare sinnad jurisdiktion. Vi har inte själva utforskat ”dark web” men genom det krypterade Tor-nätverket med egen namnserverteknik bör man väl kunna hitta både filmer, barnporr, knark och automatvapen. Och mycket annat. Oavsett vad mossiga hovrättsråd tycker om saken.

När nu hovrätter och myndigheter tror att de stoppat barnporr, musik och filmer så får de väl blodad tand. Varför stoppa där? De kan ju sätta upp sina patetiska låtsasblockeringar på politiskt obekväma sajter t ex. Vi minns en gång för cirka 20 år sedan när vi drev en liten blogg och skrev något elakt om centerpartiet av någon orsak som fallit i glömska. Vi tog också deras logotyp och skämtade till den en aning. Vips stängdes hemsidan ner! Internetleverantören (som vi inte minns namnet på) hade fått ett samtal från Centerpartiet och stängde sajten utan vidare krusiduller. Utan att ta kontakt med oss. Det tog väl någon timme att konfigurera om allt men sedan var vi uppe igen. På en utländsk server för säkerhets skull. Och ännu elakare mot Centerpartiet. Och med vederbörliga tasksparkar mot Internetleverantören som fick dålig publicitet och miste minst en kund. Och Centerpartiet fick en ännu agressivare hemsida att tampas emot 🙂 Vad vann de på det? Vi vann i alla fall sympatisörer.

Men tillbaka till genierna i Svea Hovätt. Nu har man alltså kraftfullt blockerat webbplatser som sedan länge inte existerar längre! Stordåd! The Piratebay har ett flertal speglande sajter, se https://thepiratebay-proxylist.org/ och Swefilmer har efterträtts av andra webbsajter. Tips: besök inte webbadressen om Du inte är mycket van Internetanvändare. Flera av de listade sajterna kan misstänkas försöka smitta Din dator med virus. Och de har irriterande popups.

Vad gäller listan över Thepiratebay proxies så lär inte en svensk hovrätt kunna stoppa några av dem med mindre än att polis och åklagare kan påvisa att de nu dömda kontrollerar dessa sajter. Vilket lär bli omöjligt.

Till sist vill vi uppmärksamma hovrättsrådens ord under presskonferensen: ”Vi har i dag dömt tre män …” Vad har personernas kön med saken att göra? Har de dömda tillfrågats om sin upplevda könsidentitet? Tänk om de tillhör LGTBI-kollektivet? Kanske står i kö för könsbyte? Etablissemanget får bestämma sig. Antingen spelar de med i nutidens regler eller också bör de sluta döma andra som inte heller gör det. Vi skrev aldrig att det var två kärringjävlar som dömde – det skulle vi förstås aldrig göra. Vi skrev bara att de kan antas vara förbannat senila, okunniga, lata och stolliga. Och det är ju bara en snäll beskrivning.

Vi tar med detta inlägg inte ställning för eller emot fildelning. Det är en helt annan fråga. Att vi är emot publicering av övergrepp på barn är självklart.

Detta gäller enbart taffliga lönlösa försök att tafsa på åtkomsten av Internet. På av svenska folket betald arbetstid.

 

 

 

 

 

 

Mediebevakning av president Trump

Ursäkta, men nu får det fan vara nog! Eller på spanska, ¡basta ya, coño! Eller på engelska, shut the fuck up!

Partiskt

presidenttrump

Världens favorithatobjekt

Maken till partiskt fientlig mediabevakning i både USA, Sverige och Spanien har man inte sett på länge. Kanske inte sedan Reagan – som i Sverige aldrig kallades guvernör eller fackföreningsledare utan konsekvent B-skådespelare under sin valkampanj – sågades jäms med fotknölarna av en enig världspress innan han blev flera årtionden senare blev gullgris och legend.

Vi gjorde det stora misstaget att titta in på svenska Aftonbladet för några dagar sedan. Av runt 10 artiklar var alla paniskt Trump-fientliga. Inte ens ett försök att analysera sakfrågor på ett sansat sätt.

Journalismen är död, leve sociala media

I de tre länderna, USA, Sverige och Spanien finns inte längre några media med en journalistisk ambition. Man jagar i flock utifrån politiska övertygelser. Om man vill få en bild av vad som är sant eller ej så tvingas man läsa bägge sidors version och dra sina egna slutsatser eller ännu hellre i så stor utsträckning som möjligt ta del av källorna (pressbriefings, tal, twittermeddelanden etc). Journalisten som yrkesgrupp är död. Numera är man megafon för det eller det andra politiska blocket. Därmed gör man sig också irrelevanta.

Givetvis retar det media gränslöst att Trump upptäckt att man lätt tar sig förbi media med ett twitterkonto, en facebooksida och ett antal stolliga, provokativa uttalanden som ger garanterad gratispublicitet. Trump kan kommunicera med sina väljare utan medias enögda filter. Inte konstigt att man är rasande hos CNN, NBC, CBS, ABC, New York Times och Washington Post bland många andra.

Smygande statskupp?

johnbrennan

Obamas CIA-chef – kuppmakare?

I USA har utvecklingen sedan valet varit mycket allvarlig. Vi vill beteckna utvecklingen efter valet som ett möjligt försök till statskupp. Det gjordes allvarliga försök att vända elektorsröster från Trump till Clinton med hänvisning till påstådd rysk (!!) inblandning och det faktum att Clinton fått flest antal röster nationellt. Det finns anledning att åtminstone misstänkta att den utgående CIA-chefen John Brennan, tillsatt av en viss herr Obama, dramatiserade den påstådda ryska inblandningen till oigenkännlighet. Många pressade alltså på för att åsidosätta valresultatet. Något alldeles oerhört!

ulvskog

Marita ”Statskuppen” Ulvskog, EU-motståndaren som inte blygs för att lyfta lön från EU

Man har lagstadgade regler just för att inte stå handfallna inför oväntade situationer. Det är fullkomligt glasklart att det är elektorsrösterna som räknas, inte det absoluta antalet avgivna röster. Skälet är förstås att göra även de mindre staterna attraktiva och delaktiga i valet. Om inte elektorsrösterna fanns, varför ens kampanja i lilleputtstater som Delaware? Men nej, många hävdar på fullt allvar att president Trump inte är legitim president eftersom han fick färre röster än Clinton. Det luktar fascism på samma sätt som när socialdemokraternas Marita Ulvskog 1976 efter valförlusten menade att ”det kändes som en statskupp”. Så går det när ett parti anser sig ha absolut RÄTTIGHET till makten, oavsett lagar och folkvilja.

Spansk antiamerikanism

I Spanien har man som vanligt haft synpunkter på president Trump. Av hävd är Spanien ett mycket antiamerikanskt land där det alltid varit comme-il-faut att hata USA utan närmare motivering, ungefär som i Sverige alltså. Valet av Trump är därför givetvis ”gefundenes fressen” för alla USA-hatare.

carmena

Madrid kommunistiska borgmästarhäxa, Manuela Carmena

Spanjorerna reagerade våldsamt när Vita Huset släckte ner den spanskspråkiga versionen av sin webbsajt. Alla media – höger som vänster – kacklade högljutt om Trumps aversion mot ”latinos”. Och kopplade genast ihop den försvunna webbsidan med ”muren” mot Mexico. Att Vita Huset genast meddelade att webbsidan naturligt nog är under ombearbetning efter regimskiftet gick spanjorerna förbi. Om de inte följde kritiska pressbriefings vilket vi gjorde via amerikanska kanaler som bl a C-SPAN. Hur enkelt är det inte att piska upp en storm i ett vattenglas om man är oärlig och amoralisk.

Senast ut på planen kom Madrid kommunistiska borgmästarhäxa som liknade Trump vid Hitler, applåderad av socialister, kommunister och CIUDADANOS (!). Det sistnämnda partiet har verkligen släppt sitt kamouflage och parkerat långt till vänster.

Hyckleriet

Den s k muren mot Mexico väcker ju heta känslor på alla håll. Trump framställs som en barbar eller Walter Ulbricht (DDR). Annat ljud i skällan var det när Bill Clinton inledde bygget av ”muren”. Han hann bygga cirka 1/3 så vad som återstår för Trump är 2/3.

Lyssna på vilka ovationer som mötte demokraternas Bill Clinton när han förklarade att det fick vara slut på illegal invandring som stal amerikaners jobb och skattemedel:

Och visst blev det en ståtlig mur under Clinton. Här ett avsnitt i Arizona:

clintonsmur

stridsvagnshinder

Stridsvagnshinder vid Berlinmuren

Storskrävlaren Trumps mur blir säkert högre och starkare. Han kan ju inte vara sämre än Clinton! 🙂 Dessutom har erfarenheten visat att barriären måste vara mycket kraftig för att motstå frontala angrepp med tunga lastbilar och liknande från den mexikanska sidan. Stridsvagnshinder kanske?

Mexikos inställning

Internet är en farlig djungel. Vi har sett otaliga historier om att Mexiko har sin egen mur mot Guatemala. Det framstår ju då som ett gränslöst (no pun intended) hyckleri att kritisera USA för att bygga en mur. När vi tränger djupare in i ämnet inför detta blogginlägg visar det sig vara en totalfalsk information. Det finns ingen mur mellan Guatemala och Mexiko. Stängsel här och där, ja, som vid alla gränser. Och en tät djungel som nog är ganska livsfarlig att forcera om man inte kan sin sak. Det kostar enligt uppgifter på nätet en dryg dollar att bli forslad per båt från Guatemala till Mexiko över Usumacinta-floden.

Så, man måste bereda sig på desinformation från alla håll. Även från Trump-supportrar.

Om murar

Säg oss de som inte kommit ut den senaste tiden och fördömt murar. Murar skiljer, sägs det. Berlin-muren är riven, låt oss inte bygga någon ny!

Det finns ett flertal ”murar”(oftast barriärer typ stängsel med riktiga murar där skottlossning kan befaras) längs många gränser.

Vi tycker murar många gånger är bra, nödvändiga och många gånger räddar liv.

nicosia

Shabbig del av muren i Nicosia

I Belfast har murar hindrat protestanter och katoliker att skjuta på varandra. Israel har i stor utsträckning förskonats från angrepp på skolbussar och andra vidrigheter sedan barriären gjort det mycket svårare för terrorister att ta sig in från Västbanken. Vem minns inte hur mycket lugnare och färre mord det blev på Cypern sedan FN upprättade en buffertzon med mur genom Nicosia. Muren runt Västsahara och södra Marocko skyddar en orättfärdig ockupation men har tvivelsutan gjort tillvaron lugnare för civilbefolkningen. Till slut, gränsmuren mellan Nordkorea och Sydkorea är ägnad att försvåra för nordkoreanska mordpartruller att ta sig in på sydkoreansk territorium och skyddar därmed liv. Det är militärområde med fotoförbud givetvis och så extremt hemligt att jag inte hittar en enda bild på muren på nätet.

Muren mellan USA och Mexiko är helt nödvändig eftersom USA inte kan skydda sin södra gräns på annat sätt och Mexiko struntar i att landets medborgare kränker grannlandets gränser i en gigantisk omfattning. Man kan ifrågasätta om en stat som inte kan eller vill upprätthålla sina gränser ens är en giltig statsbildning.

Inreseförbud

Det senaste kapitlet i kampanjen mot Trump gäller inreseförbud som riktar in sig på människor med koppling till sju länder med skenande terrorism: Syrien, Irak, Jemen, Somalia, Libyen, Iran och Sudan. Sju väldigt otrevliga länder. USA har infört inreseförbud tills dess man utvecklat och hunnit börja tillämpa metoder för att granska inresande med anknytning till dessa länder.

usembsaudi

Amerikansk ambassad i Saudiarabien

Skarorna med USA-noja menade omgående att Trump slår till mot de länder där han saknar affärsintressen. Man stoppar ju inte resande från Turkiet, Pakistan och Saudiarabien t ex trots att salafistiska terrorister bevisligen kommit därifrån för att mörda och lemlästa i västvärlden.

Om man har några hjärnceller i behåll och en gnutta god vilja kan man konstatera att USA har egna ambassader i de tre citerade länderna. På ambassaden finns säkerligen mängder med CIA-agenter och annat säkerhetsfolk och kontakterna med värdländerna i antiterroristfrågor lär vara nära och täta. USA kan alltså genomföra en kontroll av de som ansöker om visum till USA. Därmed finns ingen anledning att förbjuda deras inresa. Hur man tänker sig att förgranska resande från de länder som just nu stoppats under 90 dagar vet vi inte och lär aldrig få veta. Man kan anta att Israel har en del att lära ut.

Sverige

moskegavle

Moskén i Gävle, enligt media centrum för salafister i Sverige

På tal om inreseförbud: Sverige har i stort sett stängt sina gränser för asylsökande med hänsyn till den ”allmänna ordningen och inre säkerheten”. Inte under 90 dagar utan 3 år! Så svenskar kanske skall hålla inne med kritiken mot USA! Sverige som t o m varit förskonade från salafistiska massmord.

Till sist

Om Du efter detta blogginlägg tror Dig veta vad vi tycker om Trump så får Du nog läsa om. Vi tar inte ställning till det. Tiden får utvisa. Vad vi skriver om är det patetiska typiskt antiamerikanska mediedrev som satts igång mot Trump. Och där Trump t o m mordhotats av Madonna. Vilket sorgligt spektakel!

Nu tar vi snart itu med de spanska inrikes frågorna!

 

Till sist en sång för alla oss som älskar USA:

 

 

 

 

Castros begravning

Snart är det dags att begrava Kubas tyrann, Fidel Castro. Vilket säkert lett till många pikanta överväganden jorden runt. Åka eller inte åka?

Vi läser nu med pur häpnad att Sverige vare sig skickar representant för kungahus eller regering. Det är inte ofta vi har anledning att hylla ett svenskt regeringsbeslut, speciellt inte sedan Wallström tillträdde, men nu gör vi det. Apologeterna har uppenbarligen förlorat detta slag. Sverige skickar sin Kuba-ambassadör och det är förmodligen en lämplig diplomatisk nivå. Ambassadören är ju verksam på Kuba och skulle förmodligen få svårt att verka på ön om han ”bojkottade” diktatorns begravning.

palmecuba

Heil Fidel – Palme i Havanna

Mycket vatten har runnit under broarna sedan Ofof Palme 1975 genomförde sitt triumftåg genom Havannas gator hand i hand med den mordiske diktatorn som överöstes med svenska skattebetalares pengar. Mycket av dessa utländska pengar har – som vi sett – hamnat i diktatorns personliga fickor och han dog som en mångmiljardär. Hur arvet skall fördelas efter diktatorn begriper vi inte. Han hade oräkneliga barn med oräkneliga äskarinnor, och t o m några med sin dåvarande hustru. Men att den fortsatta kommunistiska militärdiktaturen skulle tillåta efterlevande att bli miljardärer tror vi inte. Raul lär väl beordra överföring till egna konton och fängsla eller arkebusera de som protesterar. Det är ju så det går till i en diktatur.

gorankim

Skål kamrat Kim Jong Il! Skål ordförande Persson!

När Sverige nu officiellt uteblir från tyrannens begravning drar vi parallellen till en annan notorisk terrorist och massmördare nämligen Yasser Arafat. När denne begravdes var Sveriges egne lille Göran Persson på plats som den enda europeiske regeringschefen. Men Persson vurmade ju i största allmänhet för blodsbesudlade kräk och besökte bl a Nordkorea.

Och hur går tongångarna i Spanien? Föga överraskande så vill kommunisterna i Podemos se att regeringen skickar utrikesministern till Castros begravning. Ciudadanos vill inte skicka någon. Och socialistpartiet stödjer Mariano Rajoys beslut som innebär att den gamle kungen representerar Spanien. Det är praktiskt att ha två kungar i ett land. Bara nu den gamle monarken avhåller sig från den billiga spriten under besöket. Vi vill inte se nya störtdykningar mot marmorgolv eller slintande tungor.

Vår åsikt? Vi tycker att Spanien skulle valt samma nivå på sin representation som Sverige, nämligen sin därstädes ambassadör.

ingenlitdeparade

Ett svartvitt foto möter de sörjande / nyfikna

Om vi uppfattar det rätt kommer USA välja samma linje även om Obama säkert vill tillbaka till Kuba där han såg till att fotograferas framför en gigantisk Ernesto Guevara (”Che”) på en husvägg. Och vi får minnas att första gången Obama träffade Raúl Castro var på Mandelas begravning där en duktigt överraskad diktator plötsligt hade Obamas näve i sin. Och därefter rullade det på ända tills dess Obama fullbordade sitt svek mot det kubanska folket. Nu gäller det att Trump uppfyller sina yviga löften om att omförhandla avtalet med Kuba med krav på frisläppande av alla politiska fångar och uppfyllande av mänskliga rättigheter.

Vi reagerar på att Castro inte lagts på lit de parade. Alla gamla kommunisttyranner brukar ju visas upp för folket och folket vill se för att vara säkra på att galningarna verkligen är döda. Istället snabbkremerades Castro. Med hänvisning till ”hans önskan”. Om det är sant vet vi ju inte. Det kan ju likaväl vara så att Castro dog som Trotsky, med en ishacka i hjärnan (där placerad av en katalansk stalinist), och att liket inte var i presentabelt skick.

Hursomhelst så slingrar köerna fram till mausoléet på Plaza de la Revolución i Havanna för att efter lång väntan mötas av ett svartvitt porträtt av tyrannen. Ingen kista, ingen urna. Och besvikna kubaner. Inte ens en statsbegravning kan klåparna på Kuba klara av.

Eftersom diktatorns aska skall spridas över bergen i södra Kuba så blir det ingen gravsättning. Frågan är vad ankommande statsmän egentligen skall närvara vid.

För att ingjuta lite mod i Castros alla gråterskor så föjer här spanska armén med pampiga ”La muerte no es final (”Döden är inte slutgiltig”). Kan devisen lura spanska soldater så kan den väl lura Aftonbladets Åsa Lindeborg?

Döden går rond – 1

Fidel Castro

castrodoed

Världen har befriats från en historisk tyrann

¡Viva Cuba libre! Idag gläds vi gränslöst mycket över den kubanske diktatorn och mördaren Fidel Castro Ruz död. Det känns inte bra att känna glädje över en människas död men när det gäller diktatorer och mördare är känslan oundviklig; inte många sörjde Hitler t ex.

Vi hoppas att tyrannens död kommer att innebära en förändring för det lidande kubanska folket. Vi stämmer in i talkörerna i ”Lilla Havanna” (Miami) idag: ”¡Castro, tirano, llévate a tu hermano!” (Castro, din tyrann, ta din bror med dig!). Vi gratulerar alla kubaner i diasporan som idag säkerligen känner ofantlig glädje och en gnutta hopp. Och det är många; hela 20% av Kubas befolkning lever i exil utomlands (läs: USA)!

Vad som just nu intresserar oss mest är att notera hur medlöparna radar upp sig i världens media. Genomgående teman är att Castro inte är död eftersom hans verk och idéer lever vidare, att han var en historisk gestalt, att han skapade en förstklassig sjukvård och utbildning på Kuba, att han representerade Kubas stolhet – och annan panegyrik i samma tonläge. Till detta vill vi säga att det kanske vore bästa att tömma ett magasin kulor i Castros kropp för att vara säkra på att han verkligen är död, att Hitler också var en historisk gestalt, och att sjukvården nog har sina brister; UD skriver: ”Kubanska läkare är välutbildade och professionella, men det kan råda brist på mediciner och utrustning som anses självklara inom svensk sjukvård.”Det räcker att läsa på nätet, bl a hos SOS International, och se ett antal Youtube-filmer (varning för många magstarka scener) för att begripa att bilden av ett land med mönstersjukvård är genomfalsk. Prominenta turister i Nordkorea bussas omkring till barnhem, privathem, skolor, sjukhus som tillrättalagts för att ge en acceptabelt positiv bild, typiska Potemkinkulisser. Och likadant är det förstås även på Kuba. Och i samtliga kommunistinfernon i världen. Eftersom kommunism leder till misär och nomenklaturan tar hand om de egna så blir det knappt smulor kvar åt proletariatet. Jag drar mig till minnes hur en kubansk läkare för några decennier sedan anmälde ett utbrott av dengue på Kuba till internationell myndighet (WHO?) vilket Kuba var skyldiga att göra enligt sina åtaganden. Vad hände med läkaren? Han kastades i fängelse och satt där i flera år, anklagad för statsfientlig verksamhet eller liknande. Det ger också en insikt i Kubas ”förstklassiga” sjukvård.

diktatureva

Eva Björklund

Medlöparna ja. I Sverige anmäler sig som första gråterska Eva Björklund, ett diktatur-kramande kräk och ledande vänsterpartist, som från Kuba skriver:

”Fidel lever i Kubas revolution

Havanna lördag den 26 november 2016

Fidel har dött, fysiskt, men han lever i Kubas revolution, och i alla folks kamp för självbestämmande, jämlikhet, jämställdhet, medmänsklighet och en bättre, hållbar värld.” Osv. En enda låååång hyllning till den blodiga dikaturen.

Förutom galna Eva så poppade givetvis den gamle kommunist-führern Lars Ohly upp tidigt på morgonen och kondolerade. Han brottades länge med frågan om han var kommunist. Man kan konstatera att den brottningsmatchen visst inte är över ännu.

Jag har för övrigt ett eget minne av en svensk diplomat som varit stationerad på Kuba och som under en cocktailmottagning på svenska ambassaden i Madrid andäktigt berättade om hur han skakat hand med Fidel Castro och knappt ville tvätta händerna efteråt. Jag frågade vanvördigt varför han inte tog tillfället att slå fanstyget på käften när han hade chansen. Han skulle blivit hjälte på Kuba! Min kommentar föll inte i god jord …

Runt om i världen kom välvilliga kommentarer från bl a Indiens Mohdi, förvånande med tanke på att hans parti får anses vara ett högerparti, från Trudeau i Kanada, mindre förvånande eftersom hans kontroversielle fader hade nära relationer med Castro och från Hollande som efterlyser ett slut på blockaden. Från EU kom åtminstone en rakryggad kommentar, nämligen från Cecilia Malmström som helt riktigt påpekade att Fidel Castro var en diktator som förtryckte sitt folk under 50 år. Det var visserligen 57 år, men ändock …

USA:s reaktion är förstås den mest relevanta i sammanhanget. Trump skrädde inte orden utan konstaterade att Castro var en brutal diktator. Obama tog en massa timmar på sig och kom sedan med en diplomatisk totalt intetsägande kommentar vilket vi hade förväntat oss. Trump har lovat att reversera Obamas nya Kuba-politik och omförhandla med Kuba för att tvinga fram bl a ett frisläppande av alla politiska fångar. Obama sökte inte konsensus utan tog alla beslut i Kuba-frågan genom dekret istället för att gå via kongressen. Det gör det mycket lätt att riva upp Obamas beslut eftersom dekret kan upphävas med ett nytt dekret. Raul Castro lär få det hett om öronen framöver tills han avgår 2018 om han nu gör det som han lovat.

Historien skall frikänna mig, sade Fidel Castro under rättegången efter anfallet på garnisonen i Mocada 1953. En fras han lånat från Hitler som sade samma sak 1923 under rättegången efter ölkällarkuppen. Historien har inte frikänt Hitler och kommer inte att frikänna förtryckaren och mördaren Fidel Castro. Que te pudres en el infierno, hijo de satanás (må du ruttna i helvetet, ditt fanstyg).

hell